Prayer changes things

Onze werkwijze

Prayer Station betekent “gebedsplaats” of een plaats waar je op straat gebed kunt ontvangen.
Het concept van Prayer Station bestaat uit: “Lucht-en Landmacht”.
Landmacht: Dit zijn de teams op straat.
Luchtmacht: Dat is de groep die binnen blijft om de teams op straat te ondersteunen met gebed. We doen dit in teams van twee personen.
We zien, dat God gebeden verhoort, mensen troost, redt, geneest, herstelt en zo hoop geeft in soms hopeloze situaties. Dit motiveert ons om voor mensen op straat te bidden. Vaak zien wij dat hierdoor mensen God de Vader en Jezus leren kennen en regelmatig Jezus Christus als hun persoonlijke VERLOSSER in hun leven aannemen! Wij ervaren de kracht van God als wij samen bidden. En dragen daarbij hesjes, sjerpen en/of petten met daarop “Bidden Helpt” of "Prayer changes things" zodat wij goed zichtbaar en herkenbaar zijn op straat.
Het tweede deel van het team (de geestelijke “luchtmacht”) blijft achter op de plek van waaruit “gewerkt” wordt om de anderen die op straat actief zijn te ondersteunen met voorbede. Hierbij gaat het vooral om gebed voor vrijmoedigheid en het voeren van geestelijke strijd voor de plaats waar getuigd wordt.